• Lee Materazzi, Not No Touching, 2021
  Not No Touching, 2021
 • Lee Materazzi, Bluish Blackish, 2020
  Bluish Blackish, 2020
 • Lee Materazzi, Animal Stickers, 2019
  Animal Stickers, 2019
 • Lee Materazzi, Googly Eyes, 2019
  Googly Eyes, 2019
 • Lee Materazzi, I Fucking Love You, 2019
  I Fucking Love You, 2019
 • Lee Materazzi, Pipe Cleaners In Clay, 2019
  Pipe Cleaners In Clay, 2019
 • Lee Materazzi, Tape Balance 2, 2019
  Tape Balance 2, 2019
 • Lee Materazzi, Tape Balance 2, 2019
  Tape Balance 2, 2019